วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

“ค่ายเยาวชนต้นน้ำ”2561

  “ค่ายเยาวชนต้นน้ำ”

    ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยม 
นำโดยนาย ปรีชา เสงี่ยมวิบูล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยมได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร “ค่ายเยาวชนต้นน้ำ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นักเรียนจาก โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๗๐ คน เข้ารับการฝึกอบรม ใช้เวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๓ วัน โดยมีนาย ปรีชา เสงี่ยมวิบูล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยม เป็นประธานในพิธี 
จัดกิจกรรม ณ หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น